Mentorzy

Podczas realizacji propozycji programowej Ekspedycja, jak co roku, wspierać Was będzie doświadczony zespół Mentorów PRO. Każdej drużynie zostanie przyporządkowany 1 mentor, który od początku do końca otoczy ją opieką. Znając temat i obszar działań drużyny będzie mógł udzielać rad, sugerować podjęcie niektórych tropów, wskazywać nowe możliwości i motywować do pracy.

Możecie skorzystać z pomocy Mentorów już na etapie zastanawiania się nad celem i przebiegiem Waszej ekspedycji. Nie musicie być zgłoszeni do realizacji propozycji, aby się z nimi kontaktować. Wszelkie pomysły i wątpliowości konsultujcie, pisząc na adres mentorzypro@zhp.pl. Nasi mentorzy są gotowi do odpowiedzi na Wasze pytania!

Nie musicie czekać także do terminu zakończenia zgłoszeń, aby przystąpić do realizacji zadania. Do dzieła! Postępami w rozszyfrowaniu Waszej zagadki możecie dzielić się z innymi, oznaczając posty na fanpage’u na facebooku hasztagiem #ruchPRO. Powodzenia!

~pwd. Joanna Szlachetka
Członkini Konwentu PRO ds. wsparcia drużyn