Nową propozycja – Europejskie Dni Dziedzictwa


Europejskie Dni Dziedzictwa to nic innego jak święto zabytków. Tegoroczna edycja pod hasłem ”Utracone dziedzictwo” dała szanse każdemu na zaplanowanie wydarzenia odnoszącego się do różnorodnych elementów utraconej tradycji. Poczynając od strat w zasobach dziedzictwa kulturowego Polaków, będących skutkiem wojny której w tym roku obchodziliśmy 70. rocznicę, przez utratę skarbów narodowych, lokalnych, po zdewastowane cmentarze i pomniki przyrody.

Dziedzictwo bezpowrotnie ginie na naszych oczach, ale wspólnie możemy je uratować. W każdym miejscu działa jakaś organizacja pozarządowa lub instytucja kulturowa – i Wy możecie wejść z nimi we współpracę!
Dlatego już teraz wspólnie z hufcem, lub drużyną możesz zaplanować udział w EDD 2016 pt. „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”.

Celem tej edycji będzie zwrócenie uwagi na zabytki związane z wiarą, historią i sztuką! Wystarczy że wybierzecie zabytki, opracujecie plan działania, nagłośnicie akcję i pokażecie rezultaty.