Nowi członkowie ruchu


Nasz ruch się rozrasta! 13 lipca 2015 Przewodniczący PRO postanowił przyjąć w poczet członków ruchu pierwszą drużynę

 • 98 Nyską Męską Drużynę Wędrowniczą „Vis”, Hufiec Nysa, Chorągiew Opolska

instruktorów:

 • pwd. Yaninę Artsiukh, Republikańskie Społeczne Zjednoczenie „Harcerstwo”,
 • hm. Wojciecha Cabaja, Hufiec Chełmża, Chorągiew Kujawsko-Pomorska,
 • phm. Radosława Dunaja, Hufiec Nysa, Chorągiew Opolska,
 • pwd. Magdalenę Kadłubańską, Hufiec Ostrołęka, Chorągiew Mazowiecka,
 • pwd. Katarzynę Kowalczyk, Hufiec Lublin, Chorągiew Lubelska,
 • pwd. Annę Ludwiczak, Hufiec Ostrołęka, Chorągiew Mazowiecka,
 • phm. Piotra Piaska, Hufiec Ostrołęka, Chorągiew Mazowiecka,
 • pwd. Pawła Piaska, Hufiec Ostrołęka, Chorągiew Mazowiecka,
 • pwd. Ewę Tomszys, Hufiec Warszawa Praga Północ, Chorągiew Stołeczna,
 • phm. Paulinę Wawszczyk, Hufiec Oleśnica, Chorągiew Dolnośląska,
 • pwd. Kamilę Wesołowską, Hufiec Warszawa Praga Północ, Chorągiew Stołeczna
 • pwd. Adriannę Zalewską, Hufiec Ostrołęka, Chorągiew Mazowiecka

oraz wędrowników pełniących funkcje instruktorskie:

 • HO Karolinę Frąckiewicz, Hufiec Lublin, Chorągiew Lubelska
 • HO Mateusza Stachewicza, Hufiec Toruń, Chorągiew Kujawsko-Pomorska,
 • ćwika Kamila Sikorę, Hufiec Lublin, Chorągiew Lubelska