Pierścień Odkrywcy


13645145_1140653279340880_2211269342079118438_n

Pierścień Odkrywcy jest podstawowym wyróżnikiem Programowego Ruchu Odkrywców. Prawo jego noszenia posiadają:

• członkowie drużyn, gromad, kręgów i klubów należących do ruchu (pierścień brązowy),
• instruktorzy i wędrownicy – indywidualni członkowie ruchu (pierścień srebrny),
• osoby szczególnie zasłużone dla ruchu, wyróżnione przez Przewodniczącego PRO (pierścień złoty).

W pierścieniu znajdują się dwa otwory, przy pomocy których mocuje się sznureczki, umożliwiające dodatkowe przymocowanie pierścienia do chusty.

Na pierścieniu srebrnym nosi się sznureczki w kolorach brązowym i białym.

Sznureczki na pierścieniu brązowym służą do oznaczenia poziomu zaawansowania jednostki w ruchu. Tuż po uzyskaniu przez jednostkę prawa noszenia Pierścienia Odkrywcy jej członkowie noszą na pierścieniach sznureczki w kolorze czarnym. Kolor zmienia się wraz z osiągnięciem kolejnych poziomów zaawansowania:

• poziom granatowy (co najmniej 125 zdobytych punktów w rankingu PRO, nie wcześniej niż w kolejnym roku kalendarzowym po osiągnięciu poziomu czarnego),

• poziom zielony (co najmniej 200 zdobytych punktów w rankingu PRO, nie wcześniej niż w kolejnym roku kalendarzowym po osiągnięciu poziomu granatowego),

• poziom czerwony (co najmniej 300 zdobytych punktów w rankingu PRO, nie wcześniej niż w kolejnym roku kalendarzowym po osiągnięciu poziomu zielonego),

• poziom złoty (co najmniej 500 zdobytych punktów w rankingu PRO, nie wcześniej niż w kolejnym roku kalendarzowym po osiągnięciu poziomu czerwonego).