PRO wystartowało!


13 lipca 2015 r. w Lidzbarku Welskim odbyła się oficjalna inauguracja Programowego Ruchu Odkrywców (PRO).

PRO to najnowszy ruch programowo-metodyczny w ZHP, powstały w grudniu 2014 r., zarejestrowany przez Naczelnika ZHP w dniu 30 marca 2015 r. Zajmuje się głownie odkrywaniem, ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego. Mogą do niego należeć podstawowe jednostki organizacyjne ZHP (drużyny, gromady i kręgi) oraz indywidualni członkowie: instruktorzy i wędrownicy pełniący funkcje instruktorskie.

Pomyślna realizacja zadań w ramach ruchu skutkuje przyznaniem prawa noszenia Pierścienia Odkrywcy: brązowego w wypadku jednostek organizacyjnych, srebrnego w wypadku instruktorów i wędrowników pełniących funkcje instruktorskie.

Co roku ruch publikuje nową propozycję programową (w roku 2015/2016 jest to „Czas Odkrywców”), a także organizuje dwie ogólnopolskie imprezy harcerskie: wiosenne warsztaty dla drużynowych i instruktorów „Drużyna PRO” oraz wakacyjny Rajd Odkrywców.