Pięć reguł Drużyny Odrkrywców


  1. Nie kopiemy w ziemi i nie używamy wykrywaczy metalu bez zgody właściciela terenu i wojewódzkiego konserwatora zabytków.
  2. Nie wchodzimy nigdzie i nie robimy zdjęć bez zgody właściciela terenu.
  3. Z odwiedzanych miejsc nie zabieramy niczego oprócz naszych fotografii, a pozostawiamy po sobie najwyżej ślady stóp. Zostawiamy odwiedzane miejsca w nie gorszym stanie, niż je zastaliśmy.
  4. Zdobytych informacji i materiałów nie zatrzymujemy dla siebie Dzielimy się nimi z lokalną społecznością i innymi pasjonatami.
  5. Nie zapominamy o bezpieczeństwie. Z nogą w gipsie albo z urwaną ręką przeżywanie kolejnych przygód jest dużo trudniejsze.

DSC_3721