Archeopatrol


W Polsce zarejestrowano ponad 7600 stanowisk archeologicznych – przeciętnie 200 w każdym powiecie. To, co w sobie skrywają – na przykład fragmenty glinianych naczyń, broni, ozdób, sprzętów domowych, budowli, monet, kości ludzkich i zwierzęcych – najczęściej nie ma większej wartości materialnej, nie stanowiłoby też szczególnej gratki dla placówek muzealnych, w których zgromadzono wiele takich obiektów. Ogromna wartość tych przedmiotów wynika z czegoś innego: ich wzajemne położenie, ułożenie w poszczególnych warstwach gruntu pozwala na odczytywanie informacji o przeszłości miejsca – na przykład jeśli wśród fundamentów budynku znajdziemy monetę z czasów saskich, możemy wnioskować o dacie jego powstania.

Wiele stanowisk archeologicznych zostało przebadanych tylko wstępnie, częściowo lub powierzchownie, a następnie ponownie zabezpieczonych, głównie przez zakopanie. Oczekują na czas, kiedy siły i środki pozwolą na przeprowadzenie kolejnych, dokładnych badań. To taka kronika naszych dziejów, tylko ukryta pod powierzchnią ziemi i zaszyfrowana. Tylko archeolodzy potrafią ją precyzyjnie odczytać. Dlatego tak ważne jest, by do czasu przybycia badaczy ich stan pozostał niezmieniony.

Wykonując zadanie „Archeopatrol”, drużyna odszukuje miejsca w swojej okolicy, gdzie znajdują się stanowiska archeologiczne, i odwiedza je kilka razy w roku, sprawdzając ich stan i notując ewentualne zagrożenia – takie jak np. zaplanowana w pobliżu budowa lub nielegalne działania poszukiwaczy.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 40

Sposób udokumentowania realizacji misji: relacja tekstowa (do 1500 znaków) + do 5 zdjęć/map + możliwość dołączenia linku do filmu opublikowanego w serwisie Youtube.

 

Bliższe informacje wkrótce.

DSC_8995