Czas odkrywców


W ramach propozycji programowej „Czas Odkrywców” macie do wyboru 10 różnorodnych misji. Każdej z nich przyporządkowana jest maksymalna liczba punktów. Wybierając misje, dobieramy je w ten sposób, by suma ich maksymalnych punktów do zdobycia wyniosła nie mniej niż 100. Można ich oczywiście wybrać dowolnie dużo.

Udział w realizacji propozycji programowej zgłaszamy na stronie rejestracja.odkrywcy.zhp.pl w terminie do 31 października 2015 r. Zaznaczając misje, które wybraliśmy, bardzo krótko opisujemy nasz pomysł na ich wykonanie. Dzięki temu instruktorzy PRO będą wiedzieli, w jaki sposób mogą nas dodatkowo zainspirować i wspomóc swoją wiedzą. Im wcześniej drużyna się zgłosi, tym większe jest wsparcie, na które może liczyć.

Każda misja może być realizowana w dowolnym pionie metodycznym. Rolą drużynowego jest jej dostosowanie do właściwej metodyki i poziomu członków drużyny, gromady lub kręgu. Misje wykonujemy nie później niż do 31 maja 2016 r. Jednostka organizacyjna, która za każdą z zadeklarowanych na starcie misji zdobędzie co najmniej połowę z przypisanej jej maksymalnej liczby punktów, zyskuje miano Drużyny Odkrywców, a jej członkowie – prawo noszenia na chustach brązowego Pierścienia Odkrywcy.

 

DSC_8952