Czas odkrywców


„Czas Odkrywców” to propozycja programowa na rok 2015/2016, adresowana do wszystkich podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP. (pobierz broszurę informacyjną)

Składa się z 10 misji do wyboru. Każdej z nich przyporządkowana jest maksymalna liczba punktów. Wybierając misje, dobieramy je w ten sposób, by suma ich maksymalnych punktów do zdobycia wyniosła nie mniej niż 100. Można ich oczywiście wybrać dowolnie dużo.

broszuraokladka

Udział w realizacji propozycji programowej zgłaszamy na stronie zgłoszeń w terminie do 31 października 2015 r. Zaznaczając misje, które wybraliśmy, bardzo krótko opisujemy nasz pomysł na ich wykonanie. Dzięki temu instruktorzy PRO będą wiedzieli, w jaki sposób mogą nas dodatkowo zainspirować i wspomóc swoją wiedzą. Im wcześniej drużyna się zgłosi, tym większe jest wsparcie, na które może liczyć.

Każda misja może być realizowana w dowolnym pionie metodycznym. Rolą drużynowego jest jej dostosowanie do właściwej metodyki i poziomu członków drużyny, gromady lub kręgu.

Materiały z realizacji misji należy przekazać (za pośrednictwem systemu elektronicznego) najpóźniej do 31 maja 2016 r. Można to uczynić również w dowolnym czasie wcześniej – i wcześniej uzyskać prawo noszenia Pierścienia Odkrywcy.

Jednostka organizacyjna, która dla co najmniej dwóch spośród zadeklarowanych na starcie misji zdobędzie co najmniej połowę z maksymalnej liczby punktów przypisanej danej misji lub nie mniej niż 50 punktów, zyskuje miano Drużyny Odkrywców, a jej członkowie – prawo noszenia na chustach brązowego Pierścienia Odkrywcy.

Warunkiem zdobycia przez drużynę tytułu “Drużyny Odkrywców” i prawa noszenia Pierścieni Odkrywców jest relacjonowanie przez drużynę realizacji zadań na stronie społecznościowej drużyny, szczepu (związku drużyn) lub hufca w serwisie Facebook.com. Wpisy poświęcone realizacji misji należy oznaczać hashtagiem #ruchPRO.

  1. Legendy miejskie
  2. LiDAR 
  3. Geocaching
  4. Questing
  5. Otwarte zabytki
  6. Wydarzenie
  7. Fotografia
  8. Archeopatrol
  9. Europejskie Dni Dziedzictwa
  10. Przewodniki

Raporty z zadań