Chusta PRO


Chusty PRO stanowią wyróżniki osób uczestniczących w działaniach Programowego Ruchu Odkrywców. Są przeznaczone do noszenia do munduru – na chuście drużyny, a w szczególnych wypadkach zamiast chusty drużyny, albo na koszulce lub koszuli.

Występują w dwóch rozmiarach:

• “harcerskim” (100 cm * 70 cm * 70 cm)
• “skautowym” (130 cm * 93 cm * 93 cm)

Prawo noszenia chusty PRO przysługuje:

• instruktorom i wędrownikom pełniącym funkcje instruktorskie – członkom Programowego Ruchu Odkrywców,
• członkom drużyn, gromad, kręgów i klubów, należącym do Programowego Ruchu Odkrywców,
• innym osobom – na podstawie zgody Przewodniczącego PRO (np. członkom obsługi Rajdu Odkrywców i Warsztatów “Drużyna PRO”, osobom ubiegającym się o członkostwo w ruchu po wykonaniu określonych zadań, Strażnikom Kapsuły Czasu PRO).