Drużyny Odkrywców


Miano Drużyny Odkrywców przyznaje Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego na wniosek Przewodniczącego PRO podstawowym jednostkom organizacyjnym ZHP oraz harcerskim klubom specjalnościowym. Jednostce harcerskiej wyróżnionej mianem Drużyny Odkrywców przysługuje prawo umieszczenia w nazwie określenia “Drużyna (Gromada, Krąg, Klub) Odkrywców”, a jej członkom – prawo używania brązowego Pierścienia Odkrywcy.

W rankingu PRO umieszczone są wszystkie jednostki harcerskie, których działania w ramach Programowego Ruchu Odkrywców zostały nagrodzone przyznaniem punktów.

Punkty w rankingu PRO zdobywa się za:

  • realizację całorocznych propozycji programowych ruchu PRO,
  • realizację innych śródrocznych działań, proponowanych przez ruch PRO (np. Europejskie Dni Dziedzictwa),
  • współorganizację Rajdu Odkrywców,
  • inne działania określone przez Konwent PRO.

Punkty w rankingu PRO są sumowane. Po zdobyciu określonej liczby punktów jednostka osiąga kolejny poziom zaawansowania:

poziom czarny (co najmniej 50 zdobytych punktów w rankingu PRO – równoznaczny z przyznaniem miana Drużyny Odkrywców),

poziom granatowy (co najmniej 125 zdobytych punktów w rankingu PRO, nie wcześniej niż w kolejnym roku kalendarzowym po osiągnięciu poziomu czarnego, pod warunkiem zdobycia jakichkolwiek punktów w danym roku),

poziom zielony (co najmniej 200 zdobytych punktów w rankingu PRO, nie wcześniej niż w kolejnym roku kalendarzowym po osiągnięciu poziomu granatowego, pod warunkiem zdobycia jakichkolwiek punktów w danym roku),

poziom czerwony (co najmniej 300 zdobytych punktów w rankingu PRO, nie wcześniej niż w kolejnym roku kalendarzowym po osiągnięciu poziomu zielonego, pod warunkiem zdobycia jakichkolwiek punktów w danym roku),

poziom złoty (co najmniej 500 zdobytych punktów w rankingu PRO, nie wcześniej niż w kolejnym roku kalendarzowym po osiągnięciu poziomu czerwonego, pod warunkiem zdobycia jakichkolwiek punktów w danym roku).

Poziom zaawansowania jednostki w ruchu oznacza się na brązowym Pierścieniu Odkrywcy sznureczkiem w odpowiednim kolorze.

Awansowanie jednostek harcerskich na kolejne poziomy zaawansowania odbywa się latem każdego roku, w okresie pomiędzy finałem Rajdu Odkrywców a uroczystym rozpoczęciem nowego roku harcerskiego w PRO.

Kliknij, by zobaczyć aktualny ranking PRO (stan na 17 maja 2019 r.)