Terminarz 2017/2018

  • 1 czerwca – 31 października 2017 – zgłoszenia do realizacji “Ekspedycji”
  • 9-10 i 16-19 września 2017 r. – (chętni) finał zadania „Europejskie Dni Dziedzictwa”
  • 20-22 października 2017 r. – (chętni) Warsztaty „Drużyna PRO” w Warszawie
  • 28-29 października 2017 r. – (chętni) zadanie „Luter 2017”
  • 2-4 marca 2018 r. – (chętni) szczyt PRO w Warszawie, uroczyste przyznanie prawa noszenia Pierścieni Odkrywców
  • 31 maja 2018 r. –  ostateczny termin składania raportów z „Ekspedycji”
  • 1-5 sierpnia 2018 r. – (chętni) Rajd Odkrywców, uroczyste przyznanie prawa noszenia Pierścieni Odkrywców