Źródła wiedzy


Informacje przydatne w waszych ekspedycjach możecie czerpać między innymi z:

• przewodników turystycznych,
• monografii poświęconych lokalnym dziejom (tam warto zwracać szczególną uwagę na przypisy i bibliografie),
• czasopism lokalnych i regionalnych oraz poświęconych krajoznawstwu, historii i historii sztuki, w tym dostępnych online, np. w bibliotekach cyfrowych oraz w serwisie www.bazhum.muzhp.pl,
• dokumentów znajdujących się w archiwach państwowych – np. ksiąg miejskich, wiejskich, ziemskich i grodzkich, konstytucji sejmowych, diariuszy sejmowych, ksiąg Metryki Koronnej, ksiąg sądowych, akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, rejestrów poboru skarbowego, inwentarzy i lustracji dóbr królewskich (poszukiwania tych źródeł warto rozpocząć od strony www.agad.archiwa.gov.pl),
• dokumentów przechowywanych w archiwach kościelnych – głównie diecezjalnych, np. księgi czynności biskupich, akta konsystorskie, księgi wizytacji biskupich,
• ksiąg metrykalnych, dostępnych w parafiach oraz (starsze niż 100 lat) w archiwach diecezjalnych, a także w internecie w serwisie genealodzy.pl,
• zbiorów muzealnych i ich katalogów,
• dawnych obrazów, rycin i fotografii, między innymi z Narodowego Archiwum Cyfrowego (www.nac.gov.pl) i stron tworzonych przez pasjonatów (np. www.dolny-slask.org.pl),
• prywatnych pamiętników i listów,
• starych map – np. z dostępnych w Internecie zbiorów bibliotek cyfrowych oraz stron pasjonatów, w tym: www.polski.mapywig.org, www.igrek.amzp.pl, www.davidrumsey.com.