Geocaching

HO Karina Urbanek

Zadanie polega na umieszczeniu i zarejestrowaniu w serwisie Opencaching.pl lub Geocaching.com nowych skrzynek geocachingowych tak, by prowadziły poszukiwaczy do miejsc w okolicy wartych bliższego poznania ze względu na ich wartość historyczną czy przyrodniczą, związek z ważnymi wydarzeniami czy losami sławnych postaci. Najlepiej, by były to skrzynki zaawansowanego typu, np. „quiz”, gdzie dotarcie do celu wymaga rozwiązania zagadki, bądź „multicache”, gdzie poszukiwacz podąża śladem skrzynek pośrednich do skrzynki finałowej). Pamiętajcie, by opis skrzynki zawierał jak najwięcej wartościowych informacji i naprawdę zachęcał do jej poszukiwania!

Zanim rozpoczniecie przygodę z geocachingiem, poznajcie kilka ważnych pojęć.

Geocaching

Jest to gra terenowa użytkowników systemu GPS polegająca na poszukiwaniu specjalnie przygotowanych skrzynek ze “skarbami” (ang. geocache) w atrakcyjnych miejscach, ukrytych przez innych uczestników zabawy. Pojemnikami na skrzynki najczęściej są różnej wielkości trwałe, wodoodporne pudełka. Informacje o miejscu ukrycia skrzynki publikuje się na stronie internetowej poświęconego tej zabawie – w Polsce w serwisie Opencaching.pl oraz Geocaching.com. Oprócz danych dotyczących lokalizacji (długość i szerokość geograficzna), można podać dodatkowe informacje ułatwiające znalezienie skrzynki, dotyczące obszaru, na którym jest schowana, możliwości dotarcia na miejsce lub rzeczy wartych obejrzenia w okolicy.

Cache

(czasami nazywana kesz z ang. “cache”) jest to ukryty pojemnik z dziennikiem i ewentualnie drobnymi upominkami. W zależności od zasad obowiązujących w serwisie, w którym zarejestrowana jest skrzynka, dostępne mogą być ich różne typy.

Logbook

(ang. logbook) to książeczka, notes lub kartka z informacją o historii znalezień skrzynki. Dziennik powinien zawierać nazwę skrzynki, datę założenia, adres www serwisu, na którym zarejestrowana jest skrzynka oraz dane założyciela skrzynki. Przede wszystkim powinien jednak posiadać wiele wolnego miejsca na wpisy kolejnych znalazców. Każdy znalazca powinien odnotować w nim swoją wizytę.

Dziennik internetowy

Oprócz wpisu w dzienniku papierowym skrzynki, który jest podstawą do zaliczenia skrzynki (za wyjątkiem skrzynek wirtualnych), należy także dokonać wpisu w jej dzienniku internetowym w bazie, w której dana skrzynka jest zarejestrowana.

Podstawowe typy wpisów:

• Znaleziona – możemy zrobić taki wpis tylko wtedy, kiedy udało się nam znaleźć skrzynkę i wpisać w jej papierowy dziennik (oczywiście za wyjątkiem skrzynek wirtualnych). W przypadku skrzynek mobilnych oznacza to jednocześnie że znalazca zabrał skrzynkę.

• Nieznaleziona – tego rodzaj wpisu dokonujemy, kiedy mimo podanych informacji we wskazanym miejscu nie znaleźliśmy skrzynki, czy to z powodu, że została zniszczona, lub też po prostu nie udało nam się dokonać wpisu w papierowym dzienniku, mimo podanych wskazówek.

• Komentarz – ten rodzaj wpisu jest przeznaczony do podania informacji np. przez autora skrzynki lub przez innych. Tego rodzaju wpisu nie wykorzystujemy do podawania informacji o nieodnalezieniu lub uszkodzeniu skrzynki.

Typy wpisów specyficzne dla niektórych skrzynek:

• Zamierza uczestniczyć – dostępny jedynie dla wydarzeń, oznacza deklarację uczestnictwa w nadchodzącym wydarzeniu

• Uczestniczył – dostępny jedynie dla wydarzeń, dokonywany po uczestnictwie w wydarzeniu

Jakość skrzynki

Skrzynka powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem jej zawartości przez np. wilgoć, warunki atmosferyczne, zwierzęta. Zawartość skrzynki wewnątrz pudełka powinna być umieszczona w szczelnym worku foliowym. Pudełko powinno być dobrej jakości, gdyż słabej jakości pudełko, mimo umieszczeniu go w folii zabezpieczającej może w krótkim czasie doprowadzić do zniszczenia zawartości skrzynki. Narażona na czynniki atmosferyczne może przeleżeć kilka lub więcej miesięcy, zanim ktoś do niej przyjdzie, a przecież powinna przetrwać w tym miejscu znacznie dłużej. Zawsze trzeba liczyć się z przypadkowym odnalezieniem skrzynki. Dlatego pudełko powinno być opisane – przypadkowi znalazcy taki skarb mogą po prostu zabrać do domu lub… wyrzucić do pobliskiego kosza.

Rozmiar skrzynki

 • Mikro – pojemnik po filmie 35 mm lub mniejszy, typowo zawiera tylko dziennik zwinięty w rulon
 • Mała – pojemnik plastikowy na kanapkę itp, zawiera dziennik i drobne fanty
 • Normalna – pojemnik 1 litr lub większy
 • Duża – 3 litrowe wiaderko np po farbach lub większe
 • Bardzo duża – ponad 10 litrów

Typy skrzynek

 • Tradycyjna

W przypadku skrzynki tradycyjnej, wymagane jest, by współrzędne wskazywały precyzyjnie miejsce ukrycia skrzynki, gdyż na ich podstawie musi być możliwe jej odnalezienie. Nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych wymogów w terenie aby dokonać wpisu w logu internetowym. Skrzynka zawiera dziennik papierowy.

 • Multicache

Skrzynka typu multicache składa się z jednego lub więcej etapów pośrednich oraz etapu finałowego. Współrzędne skrzynki wskazują na pierwszy z etapów pośrednich. Etap finałowy posiada fizyczny pojemnik z logbookiem, etapy pośrednie mogą zawierać pojemniki lub być wirtualne. Do uzyskania współrzędnych finałowego etapu, konieczne jest zebranie informacji z przynajmniej jednego z etapów pośrednich. Wszystkie informacje niezbędne do odnalezienia etapu finałowego są podane w sposób jawny (niezaszyfrowany i nie mający charakteru zagadki), i znajdują się w opisie lub w terenie (na obiektach lub w pojemnikach pośrednich).

1. Liniowa – Podane są tylko współrzędne lokalizacji pierwszego etapu, natomiast w nim i każdym następnym etapie można znaleźć współrzędne i/lub inne wskazówki niezbędne do przejścia do następnego etapu.

2. Nieliniowa – Podane są współrzędne lokalizacji wszystkich etapów pośrednich (pierwszy jako współrzędne skrzynki, kolejne jako dodatkowe waypointy). Dopiero do odwiedzeniu wszystkich uzyskuje się informację o lokalizacji etapu finałowego.
3. Offsetowa – Skrzynka zawierająca jeden wirtualny etap pośredni, wskazany przez współrzędne skrzynki, oraz etap finałowy. Informacje zdobyte pod podanymi współrzędnymi ujawniają współrzędne etapu finałowego lub podają inne jednoznaczne wskazówki do jego namierzenia.

 • Quiz

Skrzynka typu Quiz wymaga rozwiązania zagadki: wykonania obliczeń, ułożenia puzzli z obrazka, rozwiązania łamigłówki, której wynikiem są dokładne współrzędne (lub ścisłe informacje na temat położenia) ukrytej skrzynki. Skrzynka tego typu może zawierać hasło do logu internetowego.

 • Wydarzenie

Skrzynka typu wydarzenie jest to rodzaj skrzynki używany do oznaczenia spotkania geocacherów w zaplanowanym terminie na miejscu o podanych współrzędnych. Data ukrycia skrzynki oznacza planowany termin spotkania. Spotkania takie z założenia są otwarte dla wszystkich geocacherów a ich organizatorzy i uczestnicy w przewadze są geocacherami. Wydarzenie posiada dwa specyficzne rodzaje wpisów w internetowym logu. Osoby deklarujące swój udział spotkaniu używają wpisu “Zamierza uczestniczyć”, a po zakończeniu wydarzenia swoje uczestnictwo dokumentują wpisem “Uczestniczył”.

 • Mobilna

Skrzynka mobilna to skrzynka ukryta metodą tradycyjną, czyli możliwa do odnalezienia pod podanymi przez ostatniego znalazcę współrzędnymi. Różni się od skrzynki tradycyjnej tym, że każdy jej znalazca jest zobowiązany zabrać skrzynkę ze sobą aby przenieść ją w nowe miejsce. Jeśli znalazca nie jest w stanie jej ukryć natychmiast w nowej lokalizacji, w logu internetowym zaznacza jedynie jej znalezienie, co jest sygnałem dla innych poszukiwaczy że skrzynka została zabrana. Niezwłocznie po ukryciu skrzynki w nowej lokalizacji znalazca wprowadza do logu internetowego drugi wpis: “Przemieszczona”, podając jej nowe współrzędne i ewentualne uzupełniający opis.

 • Owncache

Own cache to typ skrzynek, których finałowe pojemniki, zawierające papierowy logbook, pozostają pod kontrolą założyciela lub kolejnych znalazców. Najczęściej nie posiadają one stałej lokalizacji określonej współrzędnymi. Do ich zdobycia wymagany jest osobisty kontakt z założycielem lub aktualnym posiadaczem, np. biorąc wspólnie udział w określonym Wydarzeniu. Właściciel może wymagać wykonania dodatkowych czynności (rozwiązania zagadki, zadania matematycznego, manualnego lub innego) przed dokonaniem wpisu w logbooku.

 • Nietypowa

Skrzynka nietypowa to skrzynka, która nie pasuje do żadnej z pozostałych definicji typów skrzynek, ale posiada fizyczny pojemnik przygotowany i umieszczony przez autora w konkretnej lokalizacji. Pojemnik ten zawiera dziennik papierowy i/lub hasło do logu internetowego. Wyjątek stanowi Skrzynka_Dead_Drop, której logbook ma formę pliku umieszczonego na nośniku danych. Wskazówki dotarcia do skrzynki mogą być różnorakie.

Ponieważ zabawa polega na odkrywaniu (zarówno on-line jak i off-line), warto wcześniej zapoznać się z mapą okolicy miejsca, w którym będziesz poszukiwał skrzynki. Otwórz pojemnik i wyjmij dziennik skrzynki. W dzienniku powinieneś znaleźć informację, w jakim serwisie skrzynka jest zarejestrowana. Zapamiętaj ją lub zapisz. Wpisz do dziennika dane znalazcy z adresem e-mail i datę znaleziska. To najważniejsze! Po powrocie z wycieczki wprowadź odpowiednie wpisy do logu w serwisie, na którym zarejestrowana jest skrzynka. W tym celu należy się zarejestrować (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś), zalogować w serwisie, odnaleźć skrzynkę w bazie danych i kliknąć na link w lewym, górnym rogu “Wpis do logu”.

C:GEO

c:geo jest prostym w użyciu ale potężnym klientem geocachingu z wieloma dodatkowymi funkcjonalnościami. Wszystko czego potrzebujesz aby rozpocząć to konto na geocaching.com. Szukaj skrzynek, używając mapy live lub używając jednej z wielu funkcji wyszukiwania. Możesz zapisywać informacje o skrzynkach na Twoim urządzeniu bezpośrednio z geocaching.com, jak również importując plik GPS. Następnie możesz używać tych danych, gdziekolwiek chcesz.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 45

Sposób udokumentowania realizacji misji: linki do podstron w serwisie Opencaching lub Geocaching, poświęconych nowo założonym lub serwisowanym keszom + krótka relacja tekstowa (do 500 znaków).

DSC_9012