Szczyt PRO 2018 – gra miejska 3 marca


niebieski kolor znacznika na mapie – pytanie za 1 punkt

zielony kolor znacznika na mapie  – pytanie za 2 punkty

czerwony kolor znacznika na mapie  – pytanie za 4 punkty

żółty kolor znacznika na mapie  – pytanie za 8 punktów

 

Pytania:

 

1 Jakie zwierzę wisi na łańcuchu u króla Zygmunta?

2 Które pola bitew są wymienione na Kolumnie Zygmunta? W jakich formach podano ich nazwy?

3 Kogo trzyma w objęciach najważniejszy Janusz Warszawy?

4 Jaki herb widnieje na elewacji tego budynku? Do kogo należał?

5 W tym domu Józef Piłsudski najpierw ukrywał się, ścigany przez carską policję, a potem gościł tuż przed zamachem majowym. Czyim był tu gościem?

6 W tym domu pomieszkiwała żona jednego z polskich królów. Jak się nazywała? Kto był jej mężem?

7 Jaka biblijna maksyma wypisana jest na ścianie tego domu?

8 Jak nazywał się pochowany w tym kościele duchowny – przyjaciel pracującego w Chinach misjonarza nazwiskiem 盧安德 磐石?

9 Ile postaci podtrzymuje wizerunek generała podolskiego?

10 Jaka postać z przedwojennego wizerunku ocalała w tym kościele tylko w połowie?

11 Co jest najprawdziwszego w wizerunku Chrystusa na końcu lewej nawy świątyni?

12 Żołnierz której armii pilnuje nagrobka marszałka Sejmu Czteroletniego?

13 Co zapewniała mieszkańcom tablica z łacińskim napisem, umieszczona na tym budynku?

14 Co widnieje nad głównym wejściem do tej kamienicy?

15 Którą godzinę pokazuje zegar na tym budynku?

16 Kto jest autorem wiersza umieszczonego na tym budynku?

17 Jaką pamiątkę po wizycie Fidela Castro przechowuje się w tym budynku?

18 Kto pilnuje wejścia do tej kamienicy?

19 Wymień 3 osoby wyrzeźbione na tej kamienicy.

20 Co widnieje nad lewym oknem pierwszego piętra tej kamienicy?

21 Na którym domu przy tej ulicy ukazana jest Święta Weronika?

22 Co oznacza skrót SB na kracie tego budynku?

23 Jakie zwierzę znajdziemy nad oknem tego budynku?

24 Czyja głowa jest wyryta na fasadzie tej kamienicy i dlaczego?

25 Która warszawska legenda jest przedstawiona na tym budynku?

26 Co przedstawia malowidło we wnęce w sieni tego budynku?

27 Czyje postacie wieńczą fasadę tej kamienicy?

28 Jaki herb jest widoczny na tej kamienicy?

29 Jakie herby są widoczne na tej kamienicy?

30 Co mieściło się w tym budynku w XVIII w? Kto zginął w tym budynku w 1983 r.?

31 Co przedstawia płaskorzeźba na podwórzu tego budynku?

32 Jak brzmi łacińska nazwa tej ulicy?

33 Jakie bractwo miało tu swoją siedzibę?

34 Co ma na piersi Matka Boska w aureoli w kształcie pióropusza z obrazu w zakrystii katedry?

35 Jakie zwierzę pilnuje sieni tej kamienicy?

36 Jaka data widnieje na epitafium człowieka, od którego wzięła swoją nazwę ulica Marszałkowska w Warszawie?

37 Jaki przydomek jest wypisany na popiersiu Jana Zamoyskiego w podziemiach kościoła jezuitów? Skąd się on wziął?

38 Czyj herb widać w najwyższym punkcie elewacji Zamku Królewskiego od strony Wisły?

39 O której godzinie zatrzymał się ten zegar we wrześniu 1939 r.?

40 Kto – zgodnie z łacińskim napisem – sponsorował przebudowę tego kościoła w XVIII wieku? Kim był z zawodu?

41 Jaka data widnieje w najwyższym punkcie Zamku Królewskiego?

42 Łańcuch jakiego orderu otacza godło na ścianie tej wieży?

43 Ile osób zginęło pod gruzami tego kościoła w czasie powstania warszawskiego?

44 Kto – zgodnie z łacińskim napisem – sponsorował nagrobek wnuczki Sobieskiego w tym kościele? Kim był dla zmarłej?

45 Co przedstawiają herby Jana III Sobieskiego i królowej Marysieńki w tym kościele?

46 Czyj portret widać na fasadzie tej kamienicy?

47 Wymień przynajmniej 2 osoby, które zostały stracone na tym placyku. Za co spotkała je kara śmierci?

48 Która sławna postać żyła i zmarła w tym budynku?

49 Proces produkcji jakiego towaru przedstawiono na ścianie tego budynku?

50 Nieprzerwanie od 1711 r. z tego miejsca zaczyna się warszawska piesza pielgrzymka do Częstochowy. Którego dnia wyrusza?

51 Kto urodził się w tej kamienicy?

52 Co przedstawia malowidło na ścianie tej kamienicy?

53 Sceny z życia której biblijnej postaci widnieją na fasadzie tego domu?

54 Co mieściło się kiedyś w tym budynku?

55 Który z patronów Warszawy pracował w tym kościele?

56 Kto odsłonił znajdujący się tu pomnik?

57 Czyj pomnik znajduje się przy kościele? Ile lat przesiedział w więzieniu ten człowiek?

58 Jaki napis widnieje na drewnianym krzyżu przy nowomiejskiej farze?

59 Do popiersia wieńczącego ten pałac pozowała żona znanego polskiego reżysera. Jak się nazywa? Dlaczego to ją wybrano?

60 W latach 1820-1831 w tym pałacu miał swoje koszary słynny oddział wojskowy. Jak się nazywał?

61 autografy jakich słynnych dzieł są przechowywane w tym budynku?

62 Czyje relikwie można oglądać w przeszklonej trumnie w tym kościele? Jaka ich część to prawdziwe kości?

63 Co mieściło się w tym kościele w XIX wieku?

64 Którzy władcy są pochowani w tym kościele? Jakie części ich ciała tu spoczęły?

65 Czyje epitafium znajduje się na lewo od Kaplicy Królewskiej? W którym miejscu w Warszawie mieszkał ten człowiek?

66 Ile koni znajduje się na fryzie w bramie od strony ulicy Miodowej?

67 Która ze sławnych postaci literackich miała walczyć ze zwierzętami na tyłach tego kościoła?

68 Czyj utwór muzyczny jest wypisany na ścianie tej świątyni?

69 Pod jakim adresem znajduje się najwęższy budynek w mieście?

70 W filmie „Pan Wołodyjowski” pan Michał i pan Zagłoba przejeżdżają przez ten budynek, ścigając wyjeżdżającego do Szkocji Ketlinga.

71 W filmie „Cwał” Zanussiego główna bohaterka odwiedza to miejsce, by wyjąć platynową protezę biodra ze zwłok swojej ciotki.

72 Co dzisiaj stoi w miejscu dawnego ratusza staromiejskiego?

73 Pod jakim adresem znajduje się budynek o najmniejszej kubaturze w mieście?

74 Kiedy przyszedł po jałmużnę, został uderzony w twarz. „To było dla mnie” – powiedział – „A teraz proszę o datek dla ubogich”. O kim mowa? Gdzie żył i pracował? Gdzie stoi jego pomnik?

75 Co widnieje na ścianie białego domu na tyłach dawnego Kina Wars?

76 „Na Bugaju darmo daju, na Fretówce po złotówce” O kim mowa?

77 Pod jakim adresem znajduje się kamienica z zielonym żonglerem w stroju marynarza?

79 Co to za figura i w którym miejscu stoi?

80 Jak nazywa się ten budynek i jak wygląda dzisiaj?

81 Jak nazywa się ten budynek i jak wygląda dzisiaj?

82 Jak nazywa się ten budynek i jak wygląda dzisiaj?

83 W którym miejscu znajdowała się ta dawna „agencja pośrednictwa pracy”?

84 Co to za obiekt i jak dziś wygląda?

85 Jak nazywa się ten budynek i jak wygląda dzisiaj?

86 Jak nazywa się ten budynek i jak wygląda dzisiaj?

87 Jak nazywa się ten budynek i jak wygląda dzisiaj?

88 Jak nazywa się ten budynek i jak wygląda dzisiaj?

89 Jak nazywa się ten budynek i jak wygląda dzisiaj?

90 Jak nazywa się ten budynek i jak wygląda dzisiaj?

91 Jak nazywa się budynek po lewej stronie i jak wygląda dzisiaj?

92 Jak nazywa się ten budynek i jak wygląda dzisiaj?

93 Wymień 10 budynków widocznych na tym obrazie.

94 Gdzie rozegrała się ta scena?

95 Jak nazywa się ten budynek i jak wygląda dzisiaj?

96 Z którego miejsca malowano ten obraz?

97 Z którego miejsca robiono to zdjęcie? Co widać na pierwszym planie?

98 Wymień 3 osoby i 3 budynki widoczne na tym obrazie.

99 Co to za scena i gdzie się rozegrała?

100 Jak nazywa się ten budynek i jak wygląda dzisiaj?