Kryteria oceny realizacji zadań propozycji programowej “Odkrywcy Źródeł”


Kilka wskazówek od mentorów, które pomogą Wam w realizacji zadań:

 1. Prace rozpocznijcie od przygotowania merytorycznego – odwiedźcie bibliotekę, poszukajcie informacji w starych numerach lokalnej prasy, porozmawiajcie z odpowiednimi osobami, przeszukajcie dawne kroniki, mapy i internet. Odkrycje źródło!
 2. Zadbajcie aby o tym, co robicie było głośno – w zależności od specyfiki Waszych działań: przygotujcie materiały promocyjne, poszukajcie partnerów. Postarajcie się dotrzeć do jak największej liczby osób. Wykorzystajcie internet, media i prasę.
 3. Dołóżcie starań by efekty Waszej nie pozostały tylko w Waszych środowiskach. Pozwólcie, by z tak wartościowych efektów Waszej pracy mogli skorzystać też inni. Pomyślcie o udostępnieniu Waszego dorobku.
 4. Postarajcie się wiernie udokumentować przebieg pracy w taki sposób, aby można było ocenić skalę Waszych działań. Ułatwi nam to sprawiedliwą ocenę.

Poniżej przedstawiamy Wam kryteria oceny form, które będziemy mieć na uwadze podczas oceniania wykonania zadań. Potraktucje je także jako wskazówki przy wykonywaniu Waszych zadań.

Pamiętajcie, że jeśli macie jakiekolwiek pytania, potrzebujecie rady, konsultacji bądź inspiracji – możecie kontaktować się z mentorami przez adres [email protected]

Powodzenia w realizacji zadań!

Regiobook PRO:

 • zgodność z tematyką, myślą przewodnią
 • sposób udostępnienia
 • sposób wypromowania
 • partnerstwo
 • treść, merytoryka
 • atrakcyjność sposobu przekazu
 • dykcja i możliwość zrozumienia nagrania
 • jakość nagrania

Gra planszowa PRO

 • zgodność z tematyką, myślą przewodnią
 • sposób udostępnienia
 • sposób wypromowania
 • partnerstwo
 • pomysł na grę – mechanika, reguły, prostota, innowacyjność
 • wygląd, wykonanie, szata graficzna
 • treść, grywalność, merytoryka, wartości edukacyjne, dopasowanie wiekowe

Reportaż PRO

 • zgodność z tematyką, myślą przewodnią
 • sposób udostępnienia,
 • sposób wypromowania
 • partnerstwo
 • przekaz, treść, merytoryka
 • forma przekazu, sposoby realizacji, dykcja, prezencja, fabularyzowanie
 • jakość nagrania, filmu, prezentacji, montaż, przebitki

Spot PRO

 • zgodność z tematyką, myślą przewodnią
 • sposób udostępnienia
 • sposób wypromowania
 • partnerstwo
 • przekaz, treść, merytoryka
 • forma przekazu i jego atrakcyjność, wykorzystanie dodatkowych efektówi technologii
 • jakość nagrania, montaż, dynamika

Szlak PRO

 • zgodność z tematyką, myślą przewodnią
 • sposób udostępnienia,
 • sposób wypromowania
 • partnerstwo
 • pomysł na szlak, forma, atrakcyjność
 • treść, merytoryka
 • wybór miejsc na trasie, jej długość,
 • dostępność, dostosowanie długośći do rodzaju

Modelarstwo PRO

 • zgodność z tematyką, myślą przewodnią
 • sposób udostępnienia
 • sposób wypromowania
 • partnerstwo
 • jakość wykonania, estetyka
 • wierność oddania oryginału, dbałość o szczegóły, pracochłonność
 • opis do modelu

Questing PRO

 • zgodność z tematyką, myślą przewodnią
 • sposób udostępnienia, zapewnienie żywotności
 • sposób wypromowania
 • partnerstwo
 • treść, ilość i jakość wykonania, estetyka
 • dopasowana trudność
 • atrakcyjność pomysłu – walory, myśl przewodnia, wykorzystanie umiejscowienia
 • forma prezentacji – jakość graficzna, rozmieszczenie
 • dopasowanie długości Questu do trasy, stosunek treści do przewidywanego czasu
 • zakończenie Questu – zdjęcie, pieczątka, skarb, itp.

Lidar PRO

 • adekwatne skorzystanie z map wykorzystujących technologię LiDAR
 • wytypowanie interesującego miejsca do sprawdzenia dzięki korzystaniu z map wykorzystujących technologię LiDAR
 • skonfrontowanie usytouwanych na mapie LiDAR miejsc z dostępnymi źródłami informacji – takimi jak archiwalne mapy, monografie historyczne, fotografie, pamiętniki i wspomnienia, ewentualnie materiały z Archeologicznego Zdjęcia Polski
 • zorganizowanie do wytypowanego miejsca ciekawej wyprawy połączonej z wizją lokalną i sporządzeniem stosownej dokumentacji (np. fotografi, szkiców sytuacyjnych, rysunków poglądowych); odwołanie się w czasie wyprawy do wiedzy mieszkańców okolicy
 • przeprowadzenie wizji lokalnej przyczyniającej się do odnalezienia śladów zapomnianych lub nieznanych dotąd obiektów
 • zrelacjonowanie i wypromowanie zadania i jego wyników, zwłaszcza w lokalnych mediach (np. prasa, radio, media społecznościowe, wystawy)

Otwarte Zabytki PRO

 • zgodność z tematyką, myślą przewodnią
 • sposób udostępnienia,
 • sposób wypromowania
 • partnerstwo, materiały źródłowe
 • zarejestrowanie + podanie nazwy i lokalizacji miejsca
 • data powstania + ważne daty (ilość w stosunku do fakt.wydarzeń w historii zabytku)
 • opis (jego objętość i treść, zasadność podanych informacji)
 • kategorie i tagi
 • ciekawostki, legendy, anegdoty
 • linki, źródła, powiązania (ilość w stosunku do dostępnych źródeł)
 • dokumenty urzędowe
 • autorskie zdjęcia dobrej jakości

Wydarzenie PRO

 • zasięg/liczba bezpośrednich uczestników
 • ilość i jakość materiałów wizualnych
 • czy planowana jest kontynuacja, trwałość wydarzenia (na podstawie materiałów przedstawionych przez organizatorów)
 • ilość relacji prasowych i medialnych
 • ilość pozyskanych partnerów
 • wartość edukacyjna przedsięwzięcia
 • wytwory merytoryczne (quest, gra terenowa itd.)