Zasady działania


Odkrywcy źródeł to propozycja programowa, w której macie możliwość samodzielnego skomponowania swoich zadań. Prezentujemy Wam dziesięć zróżnicowanych form oraz osiem przekrojowych tematów.

Zadanie powstaje z połączenia wybranego tematu i wybranej formy. Przy każdej formie widnieje maksymalna liczba punktów do zdobycia. Po ułożeniu zadań, suma punktów do zdobycia musi wynosić co najmniej 100. Trzeba więc wybrać przynajmniej dwa zadania, nie ma natomiast górnego limitu. Każda forma może być wykorzystana co najwyżej raz.

Wśród form znalazły się pozycje, które pozwolą Wam zaprezentować szerokie spektrum umiejętności. W propozycji znajdziecie również misje z  zeszłej edycji. Dzięki temu drużyny realizujące propozycję Czas Odkrywców będą miały szansę na wykonanie zadań pominiętych w poprzednim roku. Tematy, które razem z formą tworzą pełne zadanie, są wynikiem wyodrębnienia najważniejszych elementów z myśli przewodniej propozycji. Ma to pomóc Wam w  znalezieniu najciekawszych pomysłów, co nie oznacza oczywiście, że tematyka zadania nie może się przenikać z inną niż wybrana kategorią. Do realizacji propozycji może przystąpić każda drużyna, gromada, krąg oraz harcerski klub specjalnościowy. Wszystkie zadania z propozycji mogą być zrealizowane w dowolnym pionie metodycznym. To szef jednostki odpowiada za ich dopasowanie do właściwej metodyki, specyfiki jednostki czy poziomu członków drużyny, gromady czy kręgu.

Zgłoszenia do  realizacji propozycji Odkrywcy źródeł przyjmowane są przez ankietę zgłoszeniową na naszej stronie internetowej w  terminie do 31 grudnia 2016 roku.

Czas na realizację zadań mija zaś 31 maja 2017 roku. Jeżeli sprawdzone zadanie uzyskało co najmniej połowę punktów, jest ono włączone do rankingu Drużyn Odkrywców. Jednostka realizująca propozycję zyskuje miano Drużyny Odkrywców po zdobyciu przynajmniej pięćdziesięciu punktów, natomiast jednostki z  tym tytułem mają szansę na osiągnięcie kolejnego poziomu.

 

pwd. Mikołaj Zaborowski – Członek Konwentu PRO ds. programu