Nabór do Kadry PRO


Programowy Ruch Odkrywców ogłasza nabór do kadry ruchu.

Programowy Ruch Odkrywców to ruch programowo-metodyczny działający w Związku Harcerstwa Polskiego. Naszym celem jest popularyzacja dziedzictwa narodowego i wspieranie młodych ludzi w rozwoju postaw obywatelskich. Co roku tworzymy propozycję programową dla Gromad i Drużyn Odkrywców, organizujemy Rajd Odkrywców i akcję Płomień Braterstwa.

Nabór do zespołów PRO trwa od 1 do 31 sierpnia 2023, a już w terminie 8-10 września 2023 spotkamy się wszyscy w Warszawie na spotkaniu kadry.

Za obszar pracy z kadrą w ruchu odpowiada phm. Mateusz Narkiewicz (Chorągiew Łódzka), przewodniczący PRO.

Dlaczego warto wejść w skład kadry ruchu?

 • Będziesz częścią społeczności liczącej setki instruktorów oraz instruktorek ZHP i członków oraz członkiń Gromad i Drużyn Odkrywców.
 • Będziesz mieć realny wpływ na przyszły kształt PRO.
 • Zdobędziesz doświadczenie, przygotowując propozycję programową dla jednostek, organizując Rajd Odkrywców czy spotkania śródroczne ruchu.
 • Znajdziesz przestrzeń do rozwoju w oparciu o jasny podział zadań zawarty w opisie Twojej funkcji.
 • Poznasz przyjaciół, z którymi będzie Cię łączyć coś więcej niż tylko Pierścień Odkrywcy.

Jak przebiega nabór?

 1. Wypełnisz formularz zgłoszeniowy.
 2. W ciągu tygodnia od wypełnienia formularza dostaniesz od nas informację zwrotną na e-mail.
 3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi otrzymasz od nas zaproszenie na spotkanie Kadry PRO w terminie 8-10 września w Warszawie.
 4. Na spotkaniu będziesz pracować w ramach swojego zespołu i odbędziesz rozmowę instruktorską ze swoimi przełożonymi.
 5. Jeśli spotkanie i rozmowa przebiegną pozytywnie, ustalimy wspólnie i podpiszemy opis Twojej funkcji (z celami i zakresem obowiązków).
 6. Rozpoczniesz okres próbny, który po ok. 6 miesiącach skończy się nadaniem srebrnego Pierścienia Odkrywcy.

Jeśli już teraz wiesz, że nie dasz rady do nas dołączyć na spotkaniu Kadry PRO, zamieść taką informację w formularzu zgłoszeniowym. Razem znajdziemy inną formę na rozpoczęcie Twoich działań w PRO.

 

Kogo szukamy?

Na początku jest idea. Zespół programowy odpowiada za jej znalezienie, zbadanie, dopracowanie i przekształcenie w propozycję programową, dzięki której zuchy, zuchenki, harcerze i harcerki poszerzą swoje horyzonty, dowiedzą się czegoś o świecie i pobudzą swoją ciekawość do dalszych poszukiwań.

Zespół będzie działać pod kierownictwem szefowej zespołu hm. Karoliny Przybylskiej (Chorągiew Mazowiecka), wiceprzewodniczącej PRO oraz członkini Konwentu PRO ds. programu.

Konkretne zadania stojące przed zespołem:

 • Określenie tematyki działań programowych PRO (w tym tematyki RO we współpracy z komendą rajdu) 
 • Przygotowanie bazy wiedzy oraz źródeł na temat obranej tematyki, poszerzanie wiedzy własnej oraz wsparcie merytoryczne pozostałych zespołów PRO 
 • Utworzenie propozycji programowej  
 • Przygotowanie mniejszych, okazjonalnych zadań programowych (np. związanych z rocznicami) dla Drużyn PRO 

Warunki wstępne (kto może wejść w skład zespołu):

 • Stopień instruktorski lub otwarta próba przewodnikowska 
 • Dobra znajomość Systemu Instrumentów Metodycznych 
 • Umiejętność wyszukiwania dostępnych źródeł i informacji na zadany temat 
 • Umiejętność obsługi pakietu Office 365 

Pożądane kompetencje (dodatkowe aspekty przydatne w pracy zespołu):

 • Doświadczenie w pracy w zespole programowym na poziomie hufca lub wyżej  

Rajd Odkrywców to coroczne wydarzenie organizowane przez PRO w wakacje. Każda jego edycja przybiera inną formę i odbywa się w innym miejscu Polski.

Na czele zespołu stanie pwd. Emilia Mikołajczyk (Chorągiew Łódzka), kandydatka na zastępczynię komendanta RO24 ds. programu.

Konkretne zadania stojące przed zespołem:

 • Określenie tematyki działań programowych podczas Rajdu Odkrywców 2024 i opracowanie koncepcji tras rajdowych
 • Współpraca z komendami tras rajdowych w celu przygotowania programu rajdowego
 • Przygotowanie finału rajdu

Warunki wstępne (kto może wejść w skład zespołu):

 • Stopień instruktorski lub otwarta próba przewodnikowska 
 • Dobra znajomość Systemu Instrumentów Metodycznych 
 • Umiejętność wyszukiwania dostępnych źródeł i informacji na zadany temat 
 • Umiejętność obsługi pakietu Office 365 

Pożądane kompetencje (dodatkowe aspekty przydatne w pracy zespołu):

 • Doświadczenie w pracy w zespole programowym na poziomie hufca lub wyżej  
 • Doświadczenie w organizacji harcerskich wydarzeń na poziomie chorągwi lub wyżej

Nasz ruch działa na wielu obszarach, ale trzeba to umieć pokazać. Takie jest właśnie zadanie zespołu promocji. Szukamy osób od fotografii, wideo, montażu, grafiki, obsługi social mediów i wielu innych promocyjnych “działek”.

Zespół będzie działać pod kierownictwem pwd. Wiktora Leśkiewicza (Chorągiew Warmińsko-Mazurska), członka Konwentu PRO ds. promocji.

Konkretne zadania stojące przed zespołem:

 • Zdefiniowanie i wykreowanie wizerunku Programowego Ruchu Odkrywców zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
 • Tworzenie relacji z przedsięwzięć ruchu, m.in. Rajdu Odkrywców 2024.
 • Zarządzanie kontami PRO w mediach społecznościowych.
 • Oprawa graficzna inicjatyw ruchu, np. skład propozycji programowych.

Warunki wstępne (kto może wejść w skład zespołu):

 • Stopień instruktorski lub otwarta próba przewodnikowska, lub Miano Kadry Wspierającej w obszarze komunikacji i promocji
 • Umiejętność obsługi pakietu Office 365
 • Zainteresowanie wybranym zagadnieniem z obszaru promocji (np. fotografią albo grafiką)

Pożądane kompetencje (dodatkowe aspekty przydatne w pracy zespołu):

 • Znajomość Katalogu Identyfikacji Wizualnej ZHP
 • Doświadczenie pracy w zespole promocji na poziomie hufca lub wyżej

Wydarzenia ruchu są ważne, ale ktoś musi je zorganizować. Zespół odpowiedzialny jest za logistyczne i organizacyjne przeprowadzenie wydarzeń związanych z działaniami Programowego Ruchu Odkrywców.

Na czele zespołu stanie jego szefowa pwd. Julia Lar (Chorągiew Śląska), członkini Konwentu PRO ds. organizacyjnych.

Konkretne zadania stojące przed zespołem:

 • Opracowanie harmonogramów wydarzeń. 
 • Organizacja spotkań i innych inicjatyw PRO. 
 • Pomoc w przeprowadzeniu wydarzeń na miejscu w trakcie ich trwania.
 • Zapełnienie zaplecza organizacyjnego Rajdu Odkrywców 2024.

Warunki wstępne (kto może wejść w skład zespołu):

 • Stopień instruktorski lub otwarta próba przewodnikowska 
 • Dobra organizacja pracy własnej 
 • Umiejętność wyszukiwania informacji i potencjalnych partnerów 
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania

Pożądane kompetencje (dodatkowe aspekty przydatne w pracy zespołu):

 • Zmysł organizacyjny 
 • Doświadczenie w organizowaniu wydarzeń na poziomie hufca lub wyżej 

Porozmawiajmy!

Masz wątpliwości? Chcesz zaproponować inne pole do działania? Napisz do nas: