Jak przeprowadzić akcję Płomień Braterstwa 2022 w swojej miejscowości?


Krok 1

Wybierz miejsce, w którym zostanie przeprowadzona akcja.

Miejsce to powinno być licznie odwiedzane i tak położone, by łatwo było tam dotrzeć. Jednocześnie powinno być tak zlokalizowane, by spotkanie z udziałem dużej grupy ludzi nie powodowało utrudnień w ruchu drogowym (bo to umożliwi zgłoszenie zgromadzenia publicznego w uproszczonej procedurze). Najlepszym miejscem do przeprowadzenia akcji będzie więc rynek lub inny plac wyłączony z ruchu kołowego, deptak, promenada, bulwar, park albo plaża. 

Krok 2

Wypełnij formularz zgłoszeniowy pod tym linkiem.

Termin zgłoszeń upływa 5 sierpnia, ale im szybciej to zrobisz, tym lepiej.

W ciągu 48 godzin od zgłoszenia wyślemy Ci pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia do akcji.

Krok 3

Zasubskrybuj i obserwuj stronę społecznościową akcji na Facebooku: https://www.facebook.com/plomien.braterstwa. Będą się tam na bieżąco pojawiały ważne informacje.

Krok 4

Po przyjęciu do akcji zadbaj o jej nagłośnienie w Waszym lokalnym środowisku. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia otrzymasz pakiet materiałów informacyjnych. Wykorzystaj je i skontaktuj się ze wszystkimi, którzy mogą Wam w tym pomóc:

  • z lokalnymi i regionalnymi mediami: gazetami, portalami internetowymi, stacjami radiowymi i telewizyjnymi,
  • z osobami, które w urzędzie miasta lub gminy albo w starostwie powiatowym odpowiadają za serwisy internetowe i media społecznościowe,
  • z miejscowymi parafiami rzymskokatolickimi, ale również z właściwymi greckokatolickimi i prawosławnymi (nawet jeśli nie działają w Twojej miejscowości, mogą mieć możliwość poinformowania o akcji mieszkających w niej Ukraińców – listy parafii znajdziesz tu: https://www.cerkiew.net.pl/parafie-i-dekanaty, http://cerkiew.org/parafie, https://www.orthodox.pl/wp-content/uploads/2021/08/Kalendarz_Prawoslawny_2022-wykaz_adresowy.pdf); szczególnie ważne będzie poinformowanie o akcji w ramach ogłoszeń parafialntych w niedzielę 7 sierpnia,
  • z innymi osobami, które mają szerokie zasięgi w mediach społecznościowych,
  • a także dotrzyj w mediach społecznościowych do stron i grup przeznaczonych dla imigrantów zarobkowych i uchodźców z Ukrainy.

W mediach społecznościowych pamiętajcie o hashtagu  #PlomienBraterstwa.

Krok 5

Jeżeli masz taką możliwość, pozyskaj dla lokalnej akcji partnerów i patronów, na przykład:

  • poproś o patronat i wsparcie organizacyjne miejscowe władze samorządowe (burmistrza, wójta, prezydenta miasta),
  • nawiąż partnerską współpracę z miejscowymi organizacjami pozarządowymi – zwłaszcza tymi, które były lub są zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy albo inne akcje solidarnościowe,
  • uzyskaj wsparcie miejscowych instytucji kultury (np. domu kultury), m. in. w zakresie sprzętu nagłaśniającego,
  • zwróć się do lokalnych przedsiębiorców o wsparcie finansowe i rzeczowe, np. o zakup flag, wstążek czy kotylionów w barwach narodowych dla osób uczestniczących w  wydarzeniu. 

Krok 6

Najpóźniej do 12 sierpnia (a najlepiej kilka dni wcześniej) skontaktuj się mailowo lub telefonicznie z miejskim (gminnym) centrum zarządzania kryzysowego (a jeśli w Twoim mieście/gminie nie ma takiego centrum – z wojewódzkim centrum zarządzania kryzysowego) i zawiadom o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia publicznego, podając: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i numer PESEL organizatora zgromadzenia (albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), datę i godzinę (oczywiście 14 sierpnia o 18:00) oraz miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania i przewidywaną liczbę uczestników, a także ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Krok 7

Sprawdź na mapie, czy w Twojej miejscowości są pochowani żołnierze Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy w 1920 r. walczyli w obronie Polski w wojnie z Rosją. Jeśli tak – możecie odnaleźć i uporządkować ich groby, by 14 sierpnia po akcji złożyć na nich znicze.  

Krok 8

Zaangażuj osoby, które w czasie akcji wykonają fotografie i nagrania wideo zgodnie z naszymi wskazówkami. Pamiętaj także, aby wydrukować tekst piosenki, która powinna zostać wspólnie odśpiewana podczas akcji.

Krok 9

14 sierpnia o 18:00 przeprowadź akcję zgodnie ze scenariuszem, który możesz pobrać poniżej.

Krok 10

Jeżeli w Twojej miejscowości są pochowani żołnierze Ukraińskiej Republiki Ludowej – weterani wojny 1920 r. – po akcji wraz z chętnymi uczestnikami udajcie się na cmentarz i złóżcie znicze na ich grobach.

Krok 11

14 sierpnia do północy umieść po 3 najlepsze fotografie i filmy z akcji na dysku wirtualnym (np. na dysku Google, w serwisie wetransfer.com lub podobnym) i prześlij link do nich na adres plomienbraterstwa[at]gmail.com

Krok 12

15 sierpnia odpowiedz na kilka pytań w krótkim raporcie końcowym, byśmy mogli się dowiedzieć, jak przebiegła akcja w Twojej miejscowości. Przejdź do formularza końcowego.