Przewodniki


Nie ma już dziś szanującego się, dużego muzeum, którego nie da się zwiedzać ze słuchawkami na uszach. Audioprzewodnik zapewnia gościowi komfort: może odizolować się od otoczenia, ma wolne ręce, nie musi spoglądać na przemian na oglądany obiekt i drukowaną informację. Rozwiązanie to jest też wykorzystywane również w przestrzeni otwartej. Na przykład w ramach projektu „Lublin szeptany” stworzono szereg audioprzewodników, pomagających turystom zwiedzać miasto na kilku różnych ścieżkach, poświęconych między innymi dziedzictwu żydowskiemu, czasom wojny, szemranym sprawom dawnych lublinian.

Zupełnie inną rolę spełniają z kolei wideoprzewodniki. Mają dla widza stanowić przedsmak tego, co sam zobaczy na miejscu, zwracać jego uwagę na łatwe do przegapienia, a istotne szczegóły, czasem zastępują zwiedzanie „w realu”.

Zadanie polega na opracowaniu audio- lub wideoprzewodnika po wybranym miejscu i opublikowaniu go w taki sposób, by był dostępny dla turystów.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 45

Sposób udokumentowania realizacji misji: link do stworzonego przez drużynę audio- lub wideoprzewodnika umieszczonego w serwisie Youtube.

Bliższe informacje wkrótce.