Szczyt PRO


Drodzy członkowie, kandydaci na członków i sympatycy Programowego Ruchu Odkrywców!

Zbliża się Szczyt PRO – najważniejsze w każdym roku spotkanie naszego ruchu.

Pierwszy weekend marca 2018 roku spędzimy w Warszawie!

Jeżeli należycie do PRO, ubiegacie się o członkostwo w naszym ruchu albo po prostu jesteście jego sympatykami, chcecie dowiedzieć się o nim więcej, spotkać osoby z całej Polski, które również są PRO, wzbogacić swój warsztat pracy i naładować harcerskie akumulatory pozytywną energią.

Będzie to dla nas czas poznawania się, integracji, wymiany doświadczeń, dzielenia się pomysłami realizacji propozycji „Ekspedycja”, wspólnej pracy, spotkań z ciekawymi osobami oraz dyskusji o najważniejszych sprawach ZHP.

 

Poniżej garść najważniejszych informacji.

  1. Uczestnicy

W Szczycie PRO 2018 biorą udział:

  • przedstawiciele Drużyn Odkrywców – z każdej Drużyny Odkrywców maksymalnie 2 osoby w wieku co najmniej 15 lat,
  • przedstawiciele jednostek ubiegających się o miano Drużyny Odkrywców – realizujących propozycję programową „Ekspedycja” – z każdej jednostki maksymalnie 2 osoby w wieku co najmniej 15 lat,
  • indywidualni członkowie PRO – osoby, którym przyznano prawo noszenia Pierścienia Odkrywców,
  • instruktorzy i wędrownicy ubiegający się o indywidualne członkostwo w ruchu – o prawo noszenia Pierścienia Odkrywcy.

2. Czas i miejsce

Szczyt PRO 2018 odbędzie się w dniach 2-4 marca 2018 r. w Warszawie. Zakwaterowanie w warunkach turystycznych w szkole.

3. W programie między innymi

warsztaty poświęcone realizacji propozycji programowej „Ekspedycja”, zajęcia kulturoznawcze, integracyjne, gra miejska, Forum PRO – debata o najważniejszych sprawach ruchu i prezentacje najlepszych jednostek, a także dyskusja instruktorska z udziałem Naczelniczki ZHP.

4. Zgłoszenia

Udział zgłaszamy za pośrednictwem elektronicznego formularza do 14 lutego 2018 r.

W tym samym terminie należy wpłacić dodatkową składkę zadaniową w kwocie 24 zł od osoby – na rachunek w BRE Bank numer 11 1140 1010 0000 5392 2900 1021 Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego ul. Konopnickiej 6 00-491 Warszawa (w rubryce „tytuł wpłaty”: określenie SZCZYT PRO + nazwisko uczestnika).

 

 

Do zobaczenia na szczycie!